Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Będziesz odpowiadać za: przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług w zakresie branży elektrycznej, udział w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Data dodania: wczoraj

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2023-12-08

Starszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), Narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-12-08