Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · nietypowe godziny pracy (przesyłki niejawne mogą być dostarczone po godzinach pracy lub w dni wolne, pracownik pozostaje wtedy w pracy lub jest wzywany...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-07-15

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy - praca administracyjno - biurowa; - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy; - brak windy osobowej; - budynek bez podjazdów dla osoby niepełnosprawnej; - oświetlenie naturalne i sztuczne. Zakres zadań Zapewnienie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Stare Babice

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Data dodania: 2024-07-05

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy - praca administracyjno - biurowa; - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy; - praca w wymuszonej pozycji ciała; - budynek bez podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami,; - brak odpowiednich toalet dla osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Data dodania: 2024-07-04