Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2024-03-21

Starszy informatyk

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Częsta zmiana przepisów prawa i obowiązek wdrażania nowych systemów technologii, presja czasu. Miejsce pracy mieści się na parterze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-03-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: częste krajowe wyjazdy służbowe; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych; praca w terenie, w środowisku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym: godz. pracy od 7:30 do 15:30 w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy referent

Warunki pracy Praca biurowa w pomieszczeniu - przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Zakres zadań Rejestracja pism Obieg poczty (przychodzącej i wychodzącej) Archiwizacja dokumentów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Data dodania: 2024-03-21

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych Zagrożenie korupcją Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - praca z klientem zewnętrznym (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa); -zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Boża Wola

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-03-21

Kierownik Projektów IT

Twój zakres obowiązków zarządzanie częścią informatyczną projektów biznesowych (wdrożenia nowych rozwiązań m.in. w obszarze kredytów i/lub zmiany w wielu istniejących systemach) oraz projektami technologicznymi (wykorzystanie chmury obliczeniowej i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Bank Pocztowy S.A.

Data dodania: 2024-03-21

Starszy Referent w Dziale Zakupów

Nazwa stanowiska: starszy referent Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Główne obowiązki Realizowanie zapotrzebowań wpływających z jednostek organizacyjnych UWr. (min. zakupy artykułów spożywczych, środków czystości, wody, AGD, tekstyliów, sprzętu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Data dodania: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Referent prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-03-21

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Data dodania: 2024-03-21