Starszy specjalista

Warunki pracy- praca w terenie,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:­zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,­dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,­dodatkowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracy-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań-praca w siedzibie urzędu oraz w terenie -wysiłek fizyczny, -wyjazdy służbowe,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- stanowisko pracy znajduje się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracy•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-praca w siedzibie urzędu- nietypowe godziny pracy-wyjazdy służbowe,•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- stanowisko pracy znajduje się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy specjalista

Warunki pracyWARUNKI PRACYMNiSW zapewnia swoim pracownikom:- stabilną i ciekawą pracę;- umowę o pracę;- regularnie wypłacane wynagrodzenie;- dodatek stażowy;- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;- możliwość rozwoju...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Starszy statystyk

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań•Praca w siedzibie Urzędu•Praca przy komputerze •Wykonywanie zadań pod presją czasu•Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Data dodania: 2020-09-09

Główny specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), • szkolenia, możliwość refundacji kosztów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą UrzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•na stanowisku pracy nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy• praca w siedzibie wydziału i w terenie,• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach• zagrożenie korupcją,• krajowe i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa; - udział w kursach i szkoleniach; - współpraca z jednostkami zewnętrznymi; - praca w przeważającej części siedząca; - obsługa komputera powyżej 4 godzin; - oświetlenie naturalne i sztuczne; - budynek bez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Łomża

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży

Data dodania: 2020-09-09

Referent prawny

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,•pokój biurowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy:•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracyStanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracy- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,– Budynek wyposażony w windę osobową,– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,- Dostępność światła...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-09

Specjalista

Warunki pracyPraca w siedzibie urzędu w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym - praca siedząca przy komputerze. Brak podjazdów oraz windy w budynku - pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i trzeciej kondygnacji. Toalety niedostosowane dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Data dodania: 2020-09-09

Starszy informatyk

Warunki pracypraca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;praca wymaga noszenia sprzętu informatyki;wyjazdy służbowe, sporadycznie także w dni ustawowo wolne od pracy;szkolenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Nisko

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Data dodania: 2020-09-09