Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu Praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy Praca w wymiarze 8 godzin dziennie z przerwą regulaminową Nie występują uciążliwe/szkodliwe warunki pracy Budynek główny komendy częściowo przystosowany dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Data dodania: 2023-08-30

Starszy inspektor

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-08-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca na 3 piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała. Praca wymaga sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Jelenia Góra

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Data dodania: 2023-08-30

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu kętrzyńskiego, praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych, częsty kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym. Narzędzia i materiały pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie

Data dodania: 2023-08-30

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Augustów

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-08-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-08-30

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Wołomin

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-08-30

Księgowy

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Kamienna Góra

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-08-30

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Elbląg

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Data dodania: 2023-08-30

Młodszy specjalista

Warunki pracy praca zmianowa oraz dyżury praca w siedzibie urzędu i w terenie kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-08-30

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Praca wymagająca sprawności...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-08-30

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Jarocin

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-08-30

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne: Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Data dodania: 2023-08-30

Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-08-30

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2023-08-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-08-30

Intendent szkolny

prowadzenie dokumentacji stołówki szkolnej, pomoc kucharce Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: pomaturalne/policealne Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wykształcenie:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zielona

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

Data dodania: 2023-08-30

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, stres związany z obsługą petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-08-30

Intendent

Organizacja zamówień na artykuły żywnościowe, sprawdzanie zgodnosci zakupu z rachunkiem, planowanie jadłospisów oraz ich wywiezanie w stołówce szkolnej, prowadzenie spraw związanyuch z zaopatyrzeniem żywnościowym, obsługa urządzeń biurowych Wymagania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Bystrzyca (pow. kraśnicki, gm. Zakrzówek), Bystrzyca

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Data dodania: 2023-08-30

Handlowiec

wyszukiwanie dostawców i odbiorców towarów w Chinach i w Polsce, nawiązywanie kontaktów handlowych, monitorowanie rynków zbytu, nadzór nad magazynem, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów wystawianie faktur, paragonów, nadzór nad organizacją pracy sklepu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Jabłonowo (pow. piaseczyński, gm. Lesznowola), Jabłonowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Data dodania: 2023-08-30