Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Data dodania: 2023-01-14

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa klientów zewnętrznych krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe nietypowe godziny pracy Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca biurowa przed monitorem ekranowym , na piętrze budynku, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie, na wysokości do 3 m i powyżej Zakres zadań prowadzi systematyczne terenowe inspekcje zabytków architektury,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-14

Referent prawny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.-hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe Zakres zadań nadzór nad realizacją przez powiatowe inspektoraty weterynarii...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-14

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie; w pomieszczeniach biurowych klimatyzowanych, usytuowanych na I piętrze budynku; praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 07.30-15.30;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Gostynin

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Data dodania: 2023-01-14

Specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy. Występuje praca na wysokości. Występują częste (min. kilka razy w tygodniu )...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-14

Referent

Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Sierpc

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę. Zakres zadań obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu Komendanta...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Data dodania: 2023-01-14

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-14

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14

Referent

Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Piaseczno

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-14