Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, Brak wind/platform dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Obciążenie mięśniow-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, praca w zespole, obciążenie psychiczne - kontakt z podmiotami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-08

Fotograf

Warunki pracy - praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie), - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka), - sztuczne oświetlenie miejsca pracy, - stanowisko zlokalizowane na parterze urzędu, - budynek nie jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Data dodania: 2022-05-08

Podreferendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klienta zewnętrznego. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). Od września 2022r. praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa obsługa komputera poniżej 4 godzin dziennie brak windy dostosowana toaleta dla osoby niepełnosprawnej Zakres zadań zapewnienie ochrony infromacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej prowadzenie postępowań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Gostynin

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Data dodania: 2022-05-08

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie brak windy dostosowana toaleta dla osoby niepełnosprawnej Zakres zadań wprowadzanie druków PRD5/1 do systemu KSIP wpływających do Wydziału Ruchu Drogowego oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Gostynin

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Data dodania: 2022-05-08

Specjalista

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa standardowych urządzeń biurowych. Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w godzinach 7:30-15:30 Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań Prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy Przygotowuje akta osobowe funkcjonariuszy zwolnionych ze służby...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-08

Referent

Warunki pracy praca w siedzibie inspektoratu budynek piętrowy z windą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 obsługa komputera powyzej 4 godzin dziennie praca związana z bezpośrednią obsługą klienta Zakres zadań sporządzanie pism...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Myślibórz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Data dodania: 2022-05-08

Terenowy inspektor mostowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w biurze i w terenie (teren działania Rejonu), - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-05-08

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w terenie) W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2022-05-08

Starszy inspektor

Warunki pracy Nietypowe godziny pracy, w tym dyżury, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)- realizacja szkoleń i spotkań poza siedzibą pracodawcy poza standardowymi godzinami pracy urzędu, np....

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2022-05-08

Starszy inspektor

Warunki pracy Nietypowe godziny pracy, w tym dyżury, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)- realizacja szkoleń i spotkań poza siedzibą pracodawcy poza standardowymi godzinami pracy urzędu, np....

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2022-05-08

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Główny księgowy

Warunki pracy Praca przy komputerze, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości Zakres zadań opracowywanie i realizacja planu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Myszków

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Data dodania: 2022-05-08

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, miejsca parcy usytuowane na pierwszym piętrze, brak windy). Praca w terenie. Srtres związany z obsługą petentów zewnętrznych. Zakres zadań Prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Częstochowa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Data dodania: 2022-05-08

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu (praca w jednostce 2 dni w tygodniu po 7 godzin - w poniedziałek, środę lub piątek) Częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu Narzędzia pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-08

Samodzielna księgowa / Samodzielny Księgowy / Z-ca Głównego Księgowego

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi, przygotowywanie i księgowanie dokumentów księgowych, uzgodnienia i analiza kont księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT),...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie /

City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom.

Data dodania: 2022-05-08

Samodzielna księgowa / Samodzielny Księgowy / Z-ca Głównego Księgowego

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi, przygotowywanie i księgowanie dokumentów księgowych, uzgodnienia i analiza kont księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT),...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie /

City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom.

Data dodania: 2022-05-08

Samodzielna księgowa / Samodzielny Księgowy / Z-ca Głównego Księgowego

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi, przygotowywanie i księgowanie dokumentów księgowych, uzgodnienia i analiza kont księgowych, sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT),...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie /

City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom.

Data dodania: 2022-05-08