Starszy referent

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem narzędzi biurowych tj. kserokopiarka, niszczarka. Gotowość do sporadycznych wyjazdów samochodem służbowym do pracy w terenie obejmującej obszar...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Koszalin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy referent

Warunki pracy PRACA ADMINISTRACYJNO- BIUROWA, OBSŁUGA KOMPUTERA 8 GODZIN DZIENNIE, PRACA W GODZINACH OD 7.30-15.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE JEST NA PARTERZE BUDYNKU - BRAK WIND, PODJAZDÓW I INNYCH UŁATWIEŃ DLA OSÓB...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Pszczyna

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Data dodania: wczoraj

Operator służby kontroli ruchu statków

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy), - krajowe wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Punkt kancelaryjny zlokalizowany jest w holu głównym budynku. Budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na trzecim piętrze. W budynku jest winda, podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest miejsce parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami. Praca biurowa i terenowa,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego Wyjazdy służbowe (krajowe) Obsługa klientów zewnętrznych Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Radca

Warunki pracy Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne. Na stanowisku występuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: wczoraj

Starszy statystyk

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno - biurowa, - zagrożenie korupcją, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Informatyk

Warunki pracy praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy praca w godzinach pracy urzędu tj. od 8 – 16 w dni robocze, praca w zespole współpraca z pracownikami Inspekcji współpraca z podwykonawcami i usługodawcami wspierającymi Inspekcję Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu polegająca na pozyskiwaniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów pism oraz aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Bełchatów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Wyjazdy słuzbowe, szkolenia. Praca administracyjno - biurowa. Kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzetami. Oferujemy stabilną pracę, dodatek za wieloletnią pracę od 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak windy, toalety na innym poziomie. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Oświęcim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korpucją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: wczoraj