Operator Sprzętu Specjalistycznego

czyszczenie, udrażnianie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, usuwanie awarii i zatorów, itp. na sieci kanalizacyjnej, obsługa zabudowy specjalistycznej zamontowanej na samochodzie do czyszczenia kanalizacji, konserwacja, przeglądy i remonty na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-08-28

Monter Sieci Kanalizacyjnej

konserwacja, przeglądy i remonty na eksploatowanej przez Spółkę sieci i obiektach kanalizacyjnych, obsługa sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów, prowadzenie w samoobsłudze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-08-28

Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków

obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi oraz utrzymanie należnego porządku w budynkach i na terenie przy oczyszczalni, oczyszczanie i malowanie armatury znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków, wykonywanie innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik, ul. Rudzka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-08-28

Kopacz

prace budowlano – remontowe związane z eksploatacją sieci wodociągowej, obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci wodociągowej i innych obiektów infrastruktury wodociągowej. chęci do pracy, zdolność do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-08-28

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Starszy asystent

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków, itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, wykonywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-08-28

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Łomża

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Data dodania: 2023-08-28

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek z platformą dla wózków inwalidzkich, w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Specjalista

Warunki pracy STANOWISKO BIUROWE WPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE,OBSŁUGA KSEROKOPIARKI I FAKSU Zakres zadań OBSŁUGA KANCELARYJNA SEKRETARIATU KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROWADZENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMNETACJI SŁUŻBOWEJ W...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Piotrków Trybunalski

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 2023-08-28

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-08-28

Starszy referent

Warunki pracy Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze pow. 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Ruda Śląska

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Data dodania: 2023-08-28

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-08-28

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze biurowym, wymagająca koncentracji i samodzielności. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-08-28

Dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW

Wymiar etatu : 0,25-1 Miejsce wykonywania pracy: Poznań ul. Wiśniowa 13a ADRES URZĘDU: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań WARUNKI PRACY praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych praca wykonywana w siedzibie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań, ul. Wiśniowa 13a

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Data dodania: 2023-08-28

Legalizator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-08-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2023-08-28