Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Praca w terenie; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Ełk

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca w terenie, wyjazdy służbowe. Zakres zadań sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenie zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Lipsko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku

Data dodania: wczoraj

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Zakres zadań Bierze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: wczoraj

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca biurowa w siedzibie inspektoratu, wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu żywieckiego, reprezentacja urzędu, narzędzia i materiały pracy - zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Żywiec

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Data dodania: wczoraj

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Łańcut

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Data dodania: wczoraj

Samodzielny referent

Warunki pracy Budynek niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze polegajaca na przeszukiwaniu baz danych powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pułtusk

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: wczoraj

Wizytator

Warunki pracy Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - praca w terenie - krajowe wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa odbywająca się w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku, w budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umiejscowiona...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Brodnica

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Data dodania: wczoraj

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy referent

Warunki pracy Zadania realizowane są w warunkach pracy administracyjno-biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej 8 godzin, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,praca związana z bezpośrednią obsługą...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Syców

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, obsługa klienta zewnętrznego, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, użytkowanie sprzętu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu. Praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy wyposażone w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

Data dodania: wczoraj