Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klientów zewnętrznych. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze powyźej 4 godzin dziennie), - praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli, - kontakty z trudnym klientem urzędu - przedsiębiorcami (kontakty...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. w siedzibie urzędu i wyjazdy w teren - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Mońki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

Data dodania: 2023-03-18

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-18

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Statystyk

Warunki pracy Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu na parterze. Budynek posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi

Data dodania: 2023-03-18

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor

Warunki pracy Praca biurowo-terenowa wymagająca kocentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Końskie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Data dodania: 2023-03-18

Starszy referent

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku nie występują windy. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Podstawowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Wejherowo

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

Data dodania: 2023-03-18

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Archiwista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: 2023-03-18

Referendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu siemiatyckiego). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Siemiatycze

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Łomża

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15 – 16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-18

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-03-18

Kierownik zespołu

Warunki pracy Praca samodzielna. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, oświetlenie sztuczne. Kancelaria znajduje się na drugim piętrze, wejście przez klatkę schodową, w budynku jest dostęp do widny. Budynek jest przystosowany dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Chełm

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Data dodania: 2023-03-18