Asystent nauczyciela w szkole

Pomoc w opiece nad dzieckiem z orzeczeniem PPP podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wyjść na zajęcia poza szkołę, zajęć w świetlicy.Pomoc dziecku przy czynnościach ubierania i rozbierania się. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.Wymagania konieczne:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Zaleszany

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na trzecim piętrze z dostępem do światła dziennego,- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,- występowanie uciążliwych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracyPraca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: wczoraj

Asystent nauczyciela w szkole

Zapoznanie z regulaminem pracy, pomoc w czynnościach samoobsługowych dziecka, pomoc dziecku w zajęciach z grupą, pomoc w spożywaniu posiłków, czynne uczestnictwo w ubieraniu i rozbieraniu dzieci, opieka podczas spacerów i zajęć ruchowychWymagania inne:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kapałów

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lubin

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy:•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy•praca administracyjno-biurowa,•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,•budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Grudziądz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Nowa Ruda

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: wczoraj

Asystent nauczyciela w szkole

pomoc nauczycielowi w pracy z dziećmi niepełnosprawnymiWymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Ryki

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracyTrzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowana dla potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Asystent nauczyciela przedszkola

Pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, prace porządkowe w sali przedszkolnej, opieka podczas zajęć ruchowych, poieka podczas wyjść i wycieczek grupowych.Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Horyniec-Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy- praca w siedzibie urzędu WKU w Malborku;- bezpośredni kontakt z interesantami;- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;- oświetlenie naturalne i sztuczne;- budynek bez windy, stanowisko znajduje się na trzecim piętrze;- budynek i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracypraca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Data dodania: wczoraj

Asystent nauczyciela przedszkola

Pomaganie dziecom w spozywaniu posiłków, czynnościach higieicznych, ubieraniu się i rozbieraniu, nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku, wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dziecom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Mysłowice

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie•zagrożenie korupcją•budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: wczoraj

Asystent nauczyciela

Pomoc nauczycielowi w realizacji zaplanowanych działań wspierających uczniów, pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, a także wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby uczniów w tym czynności...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Łazy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe- Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie- Oświetlenie sztuczne i naturalne- Kontakt z klientem- Stanowisko pracy na drugim piętrze budynku- Winda-...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracyStanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze budynku z oświetleniem naturalnym i sztucznym.Budynek wyposażony jest w windę.Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer i inne urządzenia biurowe.Stanowisko pracy spełnia wymogi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracyTrzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowana dla potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj