Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na IV piętrze w budynku XV kondygnacyjnym Zainstalowana winda Zagrożenie korupcją Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Praca pod presją czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-17

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-17

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Data dodania: 2023-03-17

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Kierownik wydziału

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych na terenie woj. łódzkiego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie równoważnym,praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych. Częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa, w tym zagraniczne. Odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych. Kontrole przeprowadzane są głównie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Słupsk

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Młodszy specjalista

Warunki pracy czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kontakty zewnętrzne: kilka razy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-03-17

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu. Budynek znajdujący się w centrum Warszawy, nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne). Zakres zadań Kontroluje pod względem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Archiwista

Warunki pracy Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane toalety, ciągi komunikacyjne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-03-17

Legalizator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy - Praca biurowa z wykorzystaniem komuputera i urządzeń biurowych; - Praca przy monitorze komputerowym powyże 4 godzin dziennie; - Wykonywanie kontroli i inspekcji w terenie; - Kierowanie samochodem osobowym służbowym; Zakres zadań prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Opatów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie

Data dodania: 2023-03-17

Psycholog

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na V piętrze w budynku XV kondygnacyjnym Zainstalowana winda Zagrożenie korupcją Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Krajowe lub zagraniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-17

Starszy inspektor

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Opracowywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-17

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie badań, sporządzanie diagnozy psychologicznej i opiniowanie kandydatów do służby oraz pracowników cywilnych, opiniowanie i określanie predyspozycji funkcjonariuszy SG na określone stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Data dodania: 2023-03-17