Specjalista

Warunki pracy bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Podreferendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klienta zewnętrznego. Praca pod presją czasu. Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Budynek wyposażony w windę osobową, Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku, Występuje stres związany z obsługą klientów zewnętrznych tj....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-31

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy -praca biurowa, -praca w siedzibie wydziału i terenie, -permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) -zagrożenie korupcją, -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, -brak oznaczeń dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu; Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu; Budynek piętrowy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Opole Lubelskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim

Data dodania: 2023-01-31

Referent

Warunki pracy - praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie), - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka), - sztuczne oświetlenie miejsca pracy, - częste kontakty z klientem zewnętrznym, - stanowisko zlokalizowane na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Jelenia Góra

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy 1. Praca na stanowisku administracyjno-biurowym z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 2. Zadania wykonywane w siedzibie komendy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. 3. Stanowisko pracy znajduje się na 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy 1. Praca na stanowisku administracyjno-biurowym z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 2. Zadania wykonywane w siedzibie komendy oraz poza komendą. 3. Stanowisko pracy znajduje się na 4 piętrze budynku 4 kondygnacyjnego. 4. W budynku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-31

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 4 piętrze – winda, klatka schodowa); Narzędzia i materiały...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy inspektor

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy - wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli - praca z komputerem - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań przeprowadza kontrole...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Grójec

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy - wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli - praca z komputerem - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań przeprowadza kontrole...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Bronisze

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy inspektor

Warunki pracy Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa; Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 8 piętrze – winda, klatka schodowa), Narzędzia i materiały...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31