Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Data dodania: 2023-11-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Nysa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-11-30

Audytor wewnętrzny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy inspektor

Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno-biurowym w systemie jednozmianowym, - praca w siedzibie Biura oraz poza nim, - praca w godzinach 8:15 – 16:15, - budynek przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 nie jest przystosowany do poruszania się osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy asystent

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-11-30

Asystent

Warunki pracy Praca siedząca przy komputerze, wymagająca dużej koncentracji i wymuszonej pozycji ciała. Siedziba urzędu znajduje się na piętrze. Na parterze znajduje się platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Istnieją bariery architektoniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Chrzanów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Urząd Statystyczny w Krakowie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zakres zadań Dokonuje analizy informacji o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: nietypowymi godzinami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Zagrożenie korupcją 3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Samodzielny referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2023-11-30

Referent prawny

Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z: - pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, - analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Data dodania: 2023-11-30

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca w terenie praca przy obsłudze komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Człuchów

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-11-30

Referendarz

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu za zewnątrz Zagrożenie korupcją Zakres zadań Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne; Wykonuje zastępstwo procesowe; Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Referendarz

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: nietypowymi godzinami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Radca prawny

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-11-30