Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu polegająca na obsłudze kancelaryjnej Inspektoratu, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, sporządzanie zaświadczeń i pism, prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Chrzanów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Data dodania: 2023-02-03

Referent

Warunki pracy Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pruszków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Inspektor

Warunki pracy Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy komputerze, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze bydynku, pozycja siedząca, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Zakres zadań przygotowuje i opracowuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kościan

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie

Data dodania: 2023-02-03

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Legionów 7. W budynku przy wejściu głównym znajduje się podjazd umożliwiającym wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajduje się toaleta...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4234,60 zł brutto Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20%...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2023-02-03

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych tj. komputer, drukarka, skaner, fax. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Data dodania: 2023-02-03

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa wewnątrz budynku. Budynek dwupiętrowy bez windy i podjazdów. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym. Stanowisko wyposażone w komputer, telefon, drukarkę. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Żary

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Data dodania: 2023-02-03

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, permanentna...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-02-03

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, praca w terenie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-02-03

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-02-03

Ekspert skarbowy

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-02-03

Starszy referent

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Inspektor

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie (w miejscach trudno dostępnych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych) oraz na jednostkach pływających UMS. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-02-03

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontakt ze zwierzętami Praca w biurze przy komputerze Zakres zadań kontroluje podmioty zajmujące się produkcją produktów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-02-03

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-02-03

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w terenie - obszar powiatu lipnowskiego, wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Lipno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie

Data dodania: 2023-02-03

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, - praca w siedzibie urzędu, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-03

Główny specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Data dodania: 2023-02-03