Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Polkowice

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy i biurowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Na stanowisku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Data dodania: 2023-01-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w urzędzie przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Nie przewiduje się wystąpień publicznych oraz pracy poza urzędem. Praca na stanowisku starszego inspektora nie wymaga wysiłku fizycznego. Na stanowisku pracy nie występują...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-30

Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-30

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, siedząca przy komputerze praca w kontakcie z klientem praca pod presją czasu, wykonywana szybko i dokładnie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-30

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Będzie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Otwock

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Poddębice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Leśnej 2 w Zawierciu. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Toalety na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Zawiercie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa o charakterze administracyjno-biurowym, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Olesno

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań monitorowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Otwock

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

Data dodania: 2023-01-30

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich Wewnątrz budynku: brak windy, brak możliwości poruszania się na wózkach inwalidzkich Krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca biurowa przy komputerze Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek klimatyzowany. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży elektrycznej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-30