Referent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się na II/III piętrze siedmiopiętrowego budynku. Dojazd na piętra dwiema windami. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej, praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-11-24

Archiwista

Warunki pracy Praca biurowa w budynku częściowo przystosowanym dla osób niepełnosprawnych Podjazd do budynku i winda dla wózków inwalidzkich Zakres zadań Realizacja kwerend krajowych i zagranicznych Sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów i kopii...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Data dodania: 2023-11-24

Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Data dodania: 2023-11-24

Referendarz

Warunki pracy - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Radca prawny

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Budynek przy ul. Brackiej 4 jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Młodszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej praca wymaga sprawności obu rąk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-11-24

Młodszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-11-24

Księgowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, -obsługa klienta zewnętrznego, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Bochnia

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-11-24

Księgowy

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa: stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w budynku niedostosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy oraz ciągów komunikacyjnych; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami; praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

Data dodania: 2023-11-24

Starszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), Narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-11-24

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Gołdap

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-11-24

Programista automatycznych testów technologii mobilnych

na okres próbny Formacja Transformacji Chmurowej

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-11-24

Inżynier it ds. cloud

na czas nieokreślony Formacja Transformacji Chmurowej

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-11-24

Analityk kredytowy (partner/starszy partner kredytowy)

na czas nieokreślony Departament Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego - Budownictwo, Nieruchomości, Przemysł Lekki

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-11-24