Starszy referent

Warunki pracy ADRES URZĘDU: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ul. Fordońska 77 85-950 Bydgoszcz MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 20B 85-822 Bydgoszcz praca administracyjno-biurowa, praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-03-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową więcej informacji można...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-03-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-13

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Referent

Warunki pracy Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada podjazd oraz windę. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Częstochowa

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-13

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: 2023-03-13

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren-województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Data dodania: 2023-03-13

Informatyk

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Możliwy wysiłek fizyczny przy przenoszeniu sprzętu komputerowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa, większość obowiązków nosi znamiona pracy biurowej, wykonywanej przed ekranem komputera, lub przy wykorzystaniu urządzeń biurowych. Obowiązki związane z prowadzeniem archiwum to porządkowanie akt w magazynach, układanie akt na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2023-03-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na V piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-03-13

Główny ekspert skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-13

Wizytator

Warunki pracy Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych ( kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2023-03-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym- w tym praca w nocy, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Koroszczyn

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Data dodania: 2023-03-13

Inspektor

Warunki pracy - narzedzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner oraz inne urządzenia i materiały biurowe, - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, siedziba na trzecim piętrze). Zakres zadań będzie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Data dodania: 2023-03-13

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Zagrożenie korupcją. 3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Starszy inspektor

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Wizytator

Warunki pracy Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych ( kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Sącz

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2023-03-13

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13