Starszy specjalista

Warunki pracy Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 ; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2024-06-07

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie, pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Koninie z możliwością poruszania się po budynku wyposażonym w windę. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy z możliwością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Konin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie). Współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi oraz bezpośrednia obsługa interesanta. Praca biurowa przy komputerze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Data dodania: 2024-06-07

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzbie urzędu praca przy komputerze powyżej 4h na dobę w pozycji siedzącej praca biurowa pod presją czasu praca związana z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2024-06-07

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na jedną zmianę, w pozycji siedzącej praca biurowa praca przy monitorze ekranowym ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy przewaga wysiłku umysłowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Lębork

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca przy komputerze siedząca, jak również poza siedzibą Urzędu polegajaca na przeprowadzaniu kontroli na terenie powiatu Tomaszowskiego. Do dyspozycji jest samochód służbowy. Bezpośreni kontakt z petentem. Siedziba PINB w Tomaszowie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Tomaszów Mazowiecki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim

Data dodania: 2024-06-07

Radca prawny

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie Reprezentacja urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-06-07

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2024-06-07

Księgowy

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z klientem. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2024-06-07

Księgowy

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientem zewnętrznym. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Nisko

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2024-06-07

Księgowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzbie urzędu praca przy komputerze powyżej 4h na dobę w pozycji siedzącej praca biurowa pod presją czasu praca związana z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor

Warunki pracy Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie). Współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi oraz bezpośrednia obsługa interesanta. Praca biurowa przy komputerze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Data dodania: 2024-06-07

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Krosno

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2024-06-07

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym....

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Zabrze

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Data dodania: 2024-06-07

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Izby; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: 2024-06-07

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek izby nieprzystosowany architektonicznie do poruszania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2024-06-07

Starszy referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres zadań Prowadzi postępowania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-06-07

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Data dodania: 2024-06-07