Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek: na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich wewnątrz: winda, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszającyh sie na wózkach inwalidzkich Warunki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klientów zewnętrznych praca w trudnych warunkach środowiskowych (udział w kontrolach u przedsiębiorców wiążących się z koniecznością przebywania w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, podjazd znajduje się tylko na zewnątrz głównego budynku. Brak odpowiednio...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2024-02-15

Główny księgowy

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera do 4 godzin dziennie, oświetlenie sztuczne i naturalne, udziały w szkoleniach zewnętrznych, stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku, w budynku znajduje się toaleta przystosowana do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płońsk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Data dodania: 2024-02-15

Archiwista

Warunki pracy praca przy komputerze kontakt z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie praca w terenie Zakres zadań Uczestniczy w działaniach związanych z funkcjonowaniem i redakcją strony internetowej oraz profili mediów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Archiwum Państwowe w Łodzi

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zakres zadań Sporządza projekty decyzji w trybie wynikającym z Kodeksu postępowania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Zagrożenie korupcją, Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi. Zakres zadań Sprawdza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Samodzielny referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Referent prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, -obsługa klienta zewnętrznego, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-02-15

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dużą ilością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy i podjazdy, toaleta jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościa ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zakres zadań Zapewnia obsługę oraz wsparcie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-15