Starszy inspektor

Warunki pracy obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych - prowadzenie samochodu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Augustów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-05-02

Starszy inspektor

Warunki pracy obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych - prowadzenie samochodu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Suwałki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-05-02

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Obiekt przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do15.00, poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 lub od 10.00 do 18.00 w zależności od harmonogramu; - praca w siedzibie inspektoratu połączona z wyjazdami terenowymi /kontrole, pobieranie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Data dodania: 2024-05-02

Główny księgowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki, - praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-02

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: pracą po godzinach na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Główny księgowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie Inspektoratu. - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Bosman portu

Warunki pracy praca w terenie nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca w równoważnym systemie pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Darłowo

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2024-05-02

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie urzędu stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-02

Wizytator

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Zastępca kierownika oddziału

Warunki pracy W budynku dyspozytorni w Częstochowie występują bariery architektoniczne. Stanowisko biurowe usytuowane jest na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (np. drukarka, skaner)....

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Częstochowa

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2024-05-02

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Budynek przy ul. Brackiej 4 jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Samodzielny referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-05-02

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego-powyżej 4 godzin dziennie. Budynek biurowy trzy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Szydłowiec

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-05-02

Referent

Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami, czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Wieluń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Data dodania: 2024-05-02

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, -obsługa klienta zewnętrznego oraz obsługa za pomocą Systemu teleinformatycznego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-05-02

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Sosnowiec

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2024-05-02

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-05-02