Starszy inspektor

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-02-13

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w systemie równoważnym, praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych. Częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa, w tym zagraniczne. Odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych. Kontrole przeprowadzane są głównie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Słupsk

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Data dodania: 2024-02-13

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2024-02-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-02-13

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie) Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Narażenie na zagrożenia techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2024-02-13

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera praca w warunkach narażenia na stres wyjazdy służbowe wystąpienia publiczne związane z finkcjonowaniem komórki organizacyjnej pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacjina parkingu od ul....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Młodszy informatyk

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań Uczestniczy w prawidłowym i ciągłym funkcjonowaniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, jednozmianowa, w przedziale godzinowym 7:30 - 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2024-02-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Data dodania: 2024-02-13

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Szczytno

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Data dodania: 2024-02-13

Inspektor

Warunki pracy praca z klientem zewnętrznym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Starszy statystyk

Warunki pracy • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Piekarskiej 16a. Ok. 20m od budynku Oddziału we Włocławku znajduje się 1 miejsce postojowe usytuowane w pasie drogowym przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. • Do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Włocławek

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Data dodania: 2024-02-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Kontakt z klientem niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi, całkowicie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2024-02-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zlokalizowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2024-02-13

Księgowy

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2024-02-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w terenie) W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-02-13

Referent

Warunki pracy Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda, na pierwszym piętrze toaleta dostosowana dla potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-02-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie korupcją związane jest z realizacją rządowych programów i z udzielanym w ramach programów wsparciem finansowym z budżetu państwa oraz udzielaniem dotacji celowych dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert....

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-02-13