Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (uczestniczenie w rozprawach administracyjnych w terenie) W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Kontakt z klientem niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi, całkowicie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Stres związany z typem klienta: rodziny zagrożone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu fax, niszczarka do papieru, kserokopiarka. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza jego siedzibą (wyjazdy służbowe), kontakt z klientem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Garwolin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa i w terenie. W biurze użycie monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godzin dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu na terenie powiatu gnieźnieńskiego - delegacje w celu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Gniezno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 w razie konieczności czynności poza godzinami pracy. praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - na obszarze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Targ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 w razie konieczności czynności poza godzinami pracy. praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - na obszarze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Targ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Targu

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Miejsce pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku (brak podjazdu i ulatwień dla osób niepełnosptrawnych ruchowo). Zakres obowiązkow obejmuje rownież pracę w terenie i wiąże się z obsługą petentów zewnętrznych. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Miejsce pracy jest usytuowane na drugim piętrze budynku (brak podjazdu i ułatwien dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Zakres obowiązkow obejmuje rownież pracę w terenie i obsługę petentów zewnętzrnych. Zakres zadań Ujednolicenie wytycznych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu na terenie powiatu M. Łódź kontroli/oględzin (najczęściej jednoosobowo) trwających około 3 godzin dziennie. Do dyspozycji 4 samochody służbowe bez kierowcy; w przypadku braku prawa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy 1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. 2) praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej w siedzibie Inspektoratu, 3) stanowisko znajduje się na II piętrze budynku, budynek nie jest wyposażony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Zakres zadań Obsługa kancelaryjno – biurowa Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia; Rejestrowanie i ewidencjonowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją, - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy - praca na parterze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk, - budynek jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca w siedzibie urzędu Praca jednozmianowa Ośmiogodzinny system pracy Praca w pozycji siedzącej Oświetlenie naturalne i sztuczne Zakres zadań Prowadzi ewidencję składników majątkowych, materiałów i druków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Stalowa Wola

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Data dodania: 2023-09-10

Inspektor

Warunki pracy Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe jedynie w granicach administracyjnych M. Łodzi. Korzystanie głównie ze środków komunikacji miejskiej lub samochodu służbowego (bez kierowcy). Siedziba urzędu znajduje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Data dodania: 2023-09-10

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie naciskami grup przestępczych Zagrożenie korupcją Zagrożenie naciskami ze strony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-10

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub zagraniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-10

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-10

Główny księgowy

Warunki pracy - praca biurowa z użyciem sprzętu komputerowego (powyżej 4 godz. na dobę) - praca w wymiarze ½ etatu - miejsce pracy budynek Starostwa powiatowego w Oleśnicy, II piętro, budynek wyposażony w windę Zakres zadań pełna obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Oleśnica

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy

Data dodania: 2023-09-10