Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Praca w terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: dzisiaj

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: dzisiaj

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Praca z użyciem radiotelefonów Zakres zadań prowadzenie administracji biurowej w zakresie realizowanych projektów w Centrum RIS, bieżąca weryfikacja prowadzonej dokumentacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Data dodania: dzisiaj

Inspektor

Warunki pracy • praca biurowa, • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • możliwość poruszania się po budynku: brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Data dodania: dzisiaj

Starszy księgowy

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa , Praca przy monitorze ekranowy powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Młodszy księgowy

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Legionów 7. W budynku przy wejściu głównym znajduje się podjazd umożliwiającym wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajduje się toaleta...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe, • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, • podstawowe wyposażenie stanowiska to...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: dzisiaj

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: dzisiaj

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: dzisiaj

Inspektor

Warunki pracy Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera. Zakres zadań Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Data dodania: dzisiaj

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Namysłów

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: dzisiaj

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Młodszy księgowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Będzin

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: dzisiaj

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Wymuszona pozycja ciała, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: dzisiaj

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, stres Zakres zadań Kieruje realizacją zadań Wydziału Finansów w celu ich właściwego, terminowego wykonania. Jednocześnie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: dzisiaj

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Pszczyna

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: dzisiaj

Starszy referent

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów). Zakres zadań Sporządza dokumenty, przyjmuje i ewidencjonuje sporządzone przez funkcjonariuszy Wydziału dokumenty jawne oraz ewidencjonuje, wysyła,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: dzisiaj

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: dzisiaj