Starszy specjalista

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. przedsiębiorstwa) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Obsługuje i koordynuje proces postępowań o udzielenie zamówień...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, - praca w siedzibie urzędu, - stałe godziny pracy (8.15 - 16.15) - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Terenowy inspektor mostowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca w terenie praca w szczególnych trudnych warunkach środowiskowych odbywanie wyjażdów słuzbowych (w tym polegających na przeprowadzeniu wizji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista

Warunki pracy Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Referent prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Zakopane

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Data dodania: 2024-03-29

Referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lubin

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie Urzędu konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów stanowisko pracy znajduje się na V...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego obsługa standardowych urządzeń biurowych budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (są podjazdy oraz winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista

Warunki pracy na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe, przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Dąbrowa Górnicza

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2024-03-29

Referendarz

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego obsługa standardowych urządzeń biurowych budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (są podjazdy oraz winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie korupcją Praca w terenie Obsługa klientów zewnętrznych Zakres zadań Prowadzi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2024-03-29

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2024-03-29

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - stres i praca pod presją czasu Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2024-03-29

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie praca na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15 użytkowanie sprzętu biurowego stanowisko pracy wymaga umiejętności...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Data dodania: 2024-03-29

Specjalista / Specjalistka ds. spawalnictwa

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne - kierunek mechanika, budowa maszyn, inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub pokrewne minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej jako nadzór spawalniczy dyplom...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

PESA MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA AKCYJNA

Data dodania: 2024-03-29

Młodszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej praca wymaga sprawności obu rąk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Augustów

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2024-03-29