Księgowy

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Sieradz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Korczowa

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego - praca w zespole, jazda samochodem służbowym - praca w godzinach 7-15 - obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorze - obciążenia mięśniowo-szkieletowe (praca w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świdwin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w godz. 7.00 - 15.00 Obsługa komputera i urządzeń biurowych Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) Obsługa klientów Stanowsikso pracy zlokalizowane na parterze budynku bez windy i innych usprawnień dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Krasnystaw

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30; - praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu ( w terenie ) - wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia); - prowadzenie samochodu służbowego; - kontakt ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Zgorzelec

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Poddębice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy 1. praca administracyjno-biurowa, 2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, 3. stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa interesantów, kontrole w terenie, Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Zgierz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Data dodania: 2023-09-05

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w terenie, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, wyjazdy służbowe, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-09-05

Referent prawny

Warunki pracy Praca na drugim piętrze, bez windy. Obsługa komputera. Zakres zadań weryfikuje akta kontroli przedłożone do zaopiniowania przez Wydział w celu zbadania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur przez przeprowadzających kontrolę...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor transportu kolejowego

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Stres związany z prowadzeniem kontroli. Zakres zadań Kontroluje zarządców infrastruktury...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-05

Starszy statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Konin

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Data dodania: 2023-09-05

Starszy referent

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-09-05

Starszy statystyk

Warunki pracy Praca biurowa Użytkowanie sprzętu biurowego Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie Kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych Budynek Oddziału w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-05

Starszy statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy; lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Brak wind, wejście schodami; Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych; Kontrole i nadzór nad znakami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor

Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-09-05

Inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno-biurowym wykonywana w siedzibie urzędu praca z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie) i urządzeń biurowych obciążenie dla organizmu stanowi długotrwała pozycja siedząca budynek urzędu i jego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Data dodania: 2023-09-05