Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zakres zadań Opracowuje projekty założeń...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Archiwista

Warunki pracy - praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie oraz często w magazynach z dokumentami archiwalnymi....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Drogomistrz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zakres zadań Sporządza projekty aktów prawnych oraz projekty założeń do projektów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Kontakty zewnętrzne: z pracodawcami, cudzoziemcami, pełnomocnikami stron postępowania, z funkcjonariuszami oraz pracownikami Starży Granicznej, z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data dodania: 2023-01-19

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30; - praca częściowo w biurze, częściowo poza siedzibą Inspektoratu ( w terenie ) - wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia); - prowadzenie samochodu służbowego; - kontakt ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Zgorzelec

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrolę w obrębie powiatu. Siedziba urzędu mieści się na I pietrze w budynku wyposażonym w windę. Praca przy komputerze. Praca w terenie. Zakres zadań Rozpatrywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Tczew

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - w terenie, wyjazdy służbowe (krajowe lub zagraniczne), praca wymagająca dyspozycyjności, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Zastępca naczelnika wydziału

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na wysokości powyżej 3 m), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem zewnętrznym. W budynku znajduje się winda oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Koszalin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-19

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Zamość

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19