Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca administracyjno - biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-16

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych reprezentowanie urzędu na zewnątrz wyjazdy służbowe Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30) Wyjazdy służbowe Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Łosice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Data dodania: 2023-01-16

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w godzinach od 7:30 do 15:30, w sytuacjach kryzysowych możliwa praca poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne i w święta. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontakt ze zwierzętami....

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Chełmno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, w sytuacjach kryzysowych możliwa praca poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wole od pracy i w święta. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Chełmno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie

Data dodania: 2023-01-16

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa pow. 4 godzin przy komputerze Zakres zadań prowadzi obsługę urlopową policjantów i pracowników Policji prowadzi dokumentację związaną z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami w celu realizcji polityki szkoleniowej informuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Grójec

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Data dodania: 2023-01-16

Radca

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie komunikacji wewnętrznej przy współudziale komórek organizacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb i specyfiki, identyfikuje i dokonuje doboru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy · Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Szamotuły

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Szamotułach

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-01-16

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu. Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. interesanci,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Data dodania: 2023-01-16

Laborant

Warunki pracy praca w laboratorium biologicznym, kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego, duża liczba i różnorodność...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Pruszcz Gdański

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Referent prawny

Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z: - pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, - analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie miasta Wrocławia. Praca w dni robocze od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z możliwością rozpoczynania pracy w godzinach między 6:00...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach administacji publicznej. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Głównie praca administracyjno - biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy: pomieszczenia wydziału mieszczą się na parterze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Prace związane z instalowaniem, serwisowaniem sprzętu informatycznego. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy....

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-16