Wizytator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - wyjazdy służbowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Skierniewice

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Data dodania: 2024-03-26

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-03-26

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-03-26

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2024-03-26

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: telefoniczne kontakty ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2024-03-26

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera ok 4 godziny dziennie,praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind,podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Sochaczew

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Data dodania: 2024-03-26

Starszy inspektor

Warunki pracy Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2024-03-26

Kierownik oddziału

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych i radiowych zadania wykonywane w siedzibie Dyspozytorni Medycznej (ul. Wiśniowa 13a) oraz w siedzibie Urzędu (al. Niepodległości 16/18) konieczność poruszania się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( kontrole zewnętrzne w siedzibach starostw powiatowych, stres związany z rozpatrywaniem spraw dotyczących mienia o dużej wartości pod presją czasu) W przypadku pracy biurowej w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego) obsługa poczty oraz wykonywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu na I piętrze Zakres zadań prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Giżycko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Giżycku

Data dodania: 2024-03-26

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-03-26

Starszy referent

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa. Budynek 2-piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kartuski). W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli. Zakres zadań 1.przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

Data dodania: 2024-03-26

Starszy kontroler weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubsku oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu żarskiego. Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje). Praca od poniedziałku do piątku. Możliwe nietypowe godziny...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Lubsko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku

Data dodania: 2024-03-26

Specjalista ds. Aplikacji SAP

Zadania: Utrzymanie i rozwój systemu SAP; Wdrożenia SAP w nowych jednostkach gospodarczych; Analiza procesów operacyjnych grupy oraz opracowanie koncepcji integracji w środowisku SAP; Doradzanie właścicielom procesów oraz KeyUser w zakresie optymalizacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Ruda Śląska

PreZero Polska

Data dodania: 2024-03-26

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym -Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi -Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Data dodania: 2024-03-26

Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego należy m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa JDG udział przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych; przygotowywanie raportów dla takich organów jak GUS; sporządzanie deklaracji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łask

Villaro

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor

Warunki pracy Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji siedzącej. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2024-03-26

Inspektor

Warunki pracy - Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w sytuacjach wyjątkowych, tj. w przypadku wystąpienia awarii itp. uzależniona od zaistniałych potrzeb. - Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Limanowa

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Data dodania: 2024-03-26