Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-03-05

Młodszy księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z windą. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, -nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -narzędzia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-05

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w zespole, pod presją czasu, wymagająca umiejętności interpretacji i zastosowania przepisów w praktyce. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Operator służby kontroli ruchu statków

Warunki pracy praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie, praca z użyciem radiotelefonów i radarów, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, brak toalet przystosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-05

Wizytator

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-05

Księgowy

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Inspektoratu - reprezentacja urzędu - narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Data dodania: 2023-03-05

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy. Zagrożenie naciskami grup...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2023-03-05

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Wizytator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w inspektoracie. Budynek jednopiętrowy - brak windy. Praca w terenie - wykonywanie kontroli gospodarstw i podmiotów. Prowadzenie samochodu osobowego. Zakres zadań Podejmowanie czynności związanych z zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Brzozów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie praca w terenie praca związana z obsługą interesantów Zakres zadań sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Otwock

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Data dodania: 2023-03-05

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na II piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05