Spedytor Morski 

Twój zakres obowiązków:  Realizacja zleceń spedycji ładunków morskich, FCL, LCL w imporcie i eksporcie; Współpraca z armatorami morskimi, agentami, przewoźnikami drogowymi; Aktywny kontakt z klientami i działem handlowym w trakcie realizacji transportu;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa, Wawer

BBA Transport System Sp. z o.o. Sp.k.

Data dodania: 2023-01-20

Kierownik sekcji nieruchomości

na czas określony Centrum Administracji

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-01-20

Specjalista/ starszy specjalista ds. kampanii obligatoryjnych

na czas nieokreślony Departament Kontrolingu Rynku Detalicznego

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKO Bank Polski

Data dodania: 2023-01-20

Pracownik przygotowania wstępnego listew

Zadania: Cięcie i otworowanie szyn zgodnie z dokumentacją techniczną Opis produktów zgodnie z dokumentacją techniczną Obróbka obudów zgodnie z dokumentacją techniczną Wykonywanie niezbędnych pomiarów za pomocą przyrządów pomiarowych Wymagania:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

ManpowerGroup

Data dodania: 2023-01-20

Pracownik produkcji

Zadania: Składanie części, podzespołów Stosowanie odpowiednich narzędzi i przyrządów zapewniających wymaganą jakość i dokładność montażu Przestrzeganie zakładowych standardów jakości Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wałbrzych

ManpowerGroup

Data dodania: 2023-01-20

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy - hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne; narzędzia pracy - komputer, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne - biuro na I piętrze: możliwość...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-20

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca w godzinach 07:30 - 15:30 Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań Administruje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-20

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na II piętrze w budynku bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy do jednostek podległych KMP w Poznaniu, praca przy komputerze....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-20

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2023-01-20

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Krosno

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-20

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2023-01-20

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli, - bariery architektoniczne: brak podjazdów. Zakres zadań prowadzi sprawy związane z oceną polową...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-20

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Referendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-20

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa. Praca w pomieszczeniu biurowym na parterze. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Praca w wymuszonej pozycji ciała. Bariery architektoniczne: brak windy osobowej w budynku, budynek bez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Data dodania: 2023-01-20

Inspektor

Warunki pracy - praca w siedzibie urzędu, - kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami, - naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - bariery architektoniczne - brak windy w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Data dodania: 2023-01-20