Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Data dodania: 2023-01-13

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Naczelnik wydziału

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu, wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego, konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor

Warunki pracy Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Permanentna obsługa klienta zewnętrznego Praca przy komputerze pow. 4 godzin Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją (istnieje potencjalna możliwość prób lobbingu/wpływania na przygotowywane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Asystent

Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym oraz kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta); kontakt ze szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi , wykonywanie badań bakteriologicznych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-13

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, - praca w zespole, - praca w terenie (powiat kolski) - prowadzenie kontroli podmiotów, - wyjazdy służbowe, - wyjazdy szkoleniowe, - samodzielne kierowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Koło

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor

Warunki pracy Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego poniżej połowy dobowego czasu pracy. Zakres zadań ewidencjonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Radomsko

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), - zagrożenie korupcją. Zakres zadań Analizuje dokumenty niejawne wpływające do jednostki w celu stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00 - praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych - możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-01-13

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Krajowe lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca w terenie-wyjazdy służbowe. Dobowa norma czasu pracy 8 godzin, tygodniowa norma czasu 40 godzin dziennie. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Data dodania: 2023-01-13

Wizytator

Warunki pracy Budynek w którym znajduję się Delegatura Kuratorium Oświaty posiada cztery kondygnacje nadziemne. Delegatura znajduję się na piętrze trzecim. Toaleta na piętrze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduję się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 Praca w siedzibie urzędu Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor

Warunki pracy • praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych • praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku • praca na wysokości powyżej 3 m • obsługa komputera powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Hrubieszów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Data dodania: 2023-01-13

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 Praca w siedzibie urzędu Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-13

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa powyżej 4 godzin praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-13

Specjalista

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; · Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00; praca w siedzibie urzędu (praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej). Praca w terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Wałcz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

Data dodania: 2023-01-13