Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konsultacje, wyjaśnienia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2021-05-05

Starszy ekspert skarbowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2021-05-05

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszeniu, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym Zakres zadań Prowadzenie rejestru śledztw, dochodzeń i postępowań sprawdzających w systemie KSIP i ERCDŚ dla Wydziału Kryminalnego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Pleszew

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Data dodania: 2021-05-05

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu. Praca w zespołach kontrolnych. Kontakty z uczestnikami procesu budowlanego oraz stronami postępowań administracyjnych. Praca przy komputerze. Praca w Korpusie Służby Cywilnej. Zakres zadań Prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Data dodania: 2021-05-05

Starszy referent

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu i w terenie, obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, praca administracyjno-biurowa wykonywana z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych, praca w systemie jednozmianowym,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Ostróda

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

Data dodania: 2021-05-05

Starszy referent

Warunki pracy praca biurowa w pomieszczeniu na parterze, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, podjazd na zewnątrz budynku dla osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Wisznice

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Data dodania: 2021-05-05

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w podległej siedzibie na ul. Stawki 2, 26 piętro, winda, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2021-05-05

Radca prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w procesach prawotwórczych, w tym w całym procesie legislacyjnym, obejmującym również prace parlamentarne, co z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2021-05-05

Psycholog

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), Zakres zadań Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji. Prowadzenie badań policjantów-kandydatów na wybrane stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2021-05-05

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, - przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, - bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Urząd Statystyczny w Lublinie

Data dodania: 2021-05-05

Oficer portu

Warunki pracy · Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. · Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących. · Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie urzędu, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2021-05-05

Handlowiec (k/m) do biura

W ramach naszego globalnego silnego wzrostu szukamy tak szybko, jak to możliwe osoby do działu handlowego . Celem jest wsparcie i doradztwo dla istniejących Klientów, od doradztwa technicznego po przyjęcie zamówienia. Ścisła współpraca z naszymi handlowcami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Norres Polska Sp. z o.o.

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -Siedziba budynku mieści się w budynku piętrowym, brak windy wewnątrz budynku -Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu ropczycko-sędziszowskiego, wyjazdy służbowe -Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Ropczyce

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca administracyjna w siedzibie urzędu - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu - wyjazdy służbowe - praca przy komputerze - biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze, można skozrystać z windy - biuro w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Pruszcz Gdański

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, V piętro, winda, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, praca przy komputerze, udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu tarnowskiego, praca z urządzeniami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie

Data dodania: 2021-05-05

Inspektor

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin, w budynku z windami. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań przygotowywuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2021-05-05