Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-16

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Racibórz

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w siedzibie inspektoratu - praca przy komputerze, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji, sporządzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kępno

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Data dodania: 2023-01-16

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Specjalista

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów Zakres zadań Prowadzi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-16

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, np. konferencje międzynarodowe (kilka razy w roku) Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – np. podczas spotkań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,wieloosobowym, oświetlone światłęm naturalnym i sztucznym. Praca biurowa,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Referent

Warunki pracy Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada podjazd oraz windę. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pruszków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-16

Starszy informatyk

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Giżycko

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; · Praca w terenie, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych; · Częste kontakty z klientem zewnętrznym; ·...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-16

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - na obszarze powiatu kamieńskiego Występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy-hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne, narzędzia i materiały pracy-komputer, urządzenia pomiarowe,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Kamień Pomorski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim

Data dodania: 2023-01-16