Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor

Warunki pracy - praca przy komputerze - praca w terenie - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne - nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury) - praca w szczególnie trudnych warunkach środowisko Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowsika pracy: -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Podreferendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych Zadania wykonywane w siedzibie Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-08

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) • przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów • wyjazdy w delegacje służbowe • praca z wykorzystaniem komputera •...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olecko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, wysiłek fizyczny. W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2023-01-08

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Problemy związane ze zmianami przez zamawiających zakresów zamówień na dane jednostkowe na zaawansowanym etapie realizacji Problemy z oprogramowaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Starszy księgowy

Warunki pracy Praca w siedzibie WIORiN Opole oraz na terenie województwa opolskiego (wyjazdy w celu realizacji zadań finansowych). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy praca w wymiarze pełnego etatu praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Data dodania: 2023-01-08

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-08

Wizytator

Warunki pracy W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Tarnobrzeg

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-08

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu kętrzyńskiego, praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych, częsty kontakt ze zwierzętami i materiałem zakaźnym. Narzędzia i materiały pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie

Data dodania: 2023-01-08

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pruszków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Wizytator

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (I i II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-08

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz poza jega siedzibą - wyjazdy służbowe Zakres zadań zwalczanie chorob zakaźnych zwierząt, prowadzenie dokumentacji w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, realizacja...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Przasnysz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Data dodania: 2023-01-08

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie komendy w godzinach pracy komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Budynek komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych do osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-08

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowa, - praca 8 godzin na dobę, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, - w budynku głównym jest winda, - wejście...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-01-08