Nauczyciel fizyki i astronomii

Nauczanie fizyki na poziomie liceum w zakresie podstawowym. Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel fizyki i astronomii Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: Wymagane wyśze wykształcenie.Nauczanie fizyki na poziomie liceum w zakresie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Nauczyciel informatyki

Nauczanie informatyki na poziomie liceum w zakresie podstawowym. Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: Wymagane wyśze wykształcenie.Nauczanie informatyki na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Rzemieslnik (konserwator)

wykonywanie drobnych prac elektrycznych, wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wod.- kan., dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu, wykonywanie prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym (praca na wysokości do 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Nauczyciel wspomagający, pomocnik przy pracach biurowych

osoba z kwalifikacjami pedagogicznymi do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Dodatkowe zadania to wsparcie sekretarz szkoły w pracy biurowej oraz wydawanie dzieci po zakończonych zajęciach. Wymagania konieczne: Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Starszy inspektor

- prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, w tym: a) ustalanie prawa i wysokości świadczenia pieniężnegob) ustalanie prawa i wysokości do emerytury/renty i prowadzenie tego rodzaju spraw, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnychd) dokonywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Starsza woźna

- utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń Wymagania konieczne: Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie podstawowe, 1 rok doświadczenia zawodowego.Obowiązki:-...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Kelner

obsługa kelnerska Wymagania konieczne: Zawód: Kelner* (wymagany staż - lata: 4) Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie zawodowe gastronomiczne, 4 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki: obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Pokojowa

- sprzątanie powierzonego odcinka (pokoje mieszkalne, kuchenki, łazienki, korytarze, schody) w tym mycie okien z drabiny- pomoc mieszkańcom przy toalecie, ubieraniu, karmieniu Wymagania konieczne: Zawód: Pokojowa (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Kucharz

kuchnia polska, przygotowywanie posiłków. Wymagania konieczne: Zawód: Kucharz* (wymagany staż - lata: 4) Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: Wymagane wykształcenie średnie zawodowe gastronomiczne, 4 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Starszy woźny k/m

utrzymanie w czystości wyznaczonego rejonu-zamiatanie, mycie podłogi w salach lekcyjnych, korytarzy, czyszczenie toalety, opróżnianie koszy ze śmieci, mycie okien 2x w roku, praca do wysokości 3m; niezbędny sprzęt tj. środki czyszczące, wiadro z wodą oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Specjalista (nr wzl.110.19.2021/wko-dko)

- współpraca z przydzielonymi Organami Technicznymi w zakresie działań normalizacyjnych:a) obsługa organizacyjna działalności Organów Technicznychb)nadzór nad przestrzeganiem zasad normalizacji dobrowolnej w Organach Technicznychc) organizowanie prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Starszy technik

1) Prowadzenie i zakładanie kartoteki mundurowej i wyposażenia specjalnego oraz odzieży roboczej i ochronnej: - zakładanie kart mundurowych dla nowoprzyjętych policjantów, - aktualizacja kart mundurowych poprzez wpisywanie asygnat i zleceń wypłat, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Ekspert

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót elektrycznych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Starszy technik

1) Prowadzenie ewidencji materiałowej składników majątkowych powierzonych do przechowywania w magazynie (w tym prowadzenie ewidencji w systemie SWOP podsystem GM): sprzętu i materiałów żywnościowych; środków żywności; wody pitnej; sprzętu medycznego;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Technik

1) Aktualizowanie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP w zakresie wprowadzania nowych i likwidacji zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz aktualizowanie ewidencji nisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Nauczyciel wspomagający - oligofrenopedagog

Nauczyciel wspomagający dla ucznia z zespołem Aspergera w Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) (wymagany staż - lata: 5) Wykształcenie: wyższe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Stolarz

1) Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; 2) Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; 3) Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; 4) Wykonywanie nowych elementów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Sprzedawca w branży spożywczej

Obsługa klientów według opracowanych jednolitych standardów obejmujących wydawanie płatnego zamówienia Kupującemu Zarządzanie kasą z zastosowaniem zainstalowanego oprogramowania Zabezpieczenie środków pieniężnych Ewidencja zapasów towarów i udział w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Barista

przygotowanie napojów kawowych i herbacianych oferowanych w asortymencie, obsługa specjalistycznego sprzętu, pomoc sprzedawcy-kasjerowi w przygotowaniu opłaconego przez klienta zamówienia Wymagania konieczne: Zawód: Barista (wymagany staż - lata: 1)...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2021-10-13

Sprzątaczka ( 320 j)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych przy produkcji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ostrów

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Data dodania: 2021-10-13