Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie, 2. krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, 3. zagrożenie korupcją, 4. permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w biurze i w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych ....

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-01-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu, - wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Zakres zadań Opracowuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca samodzielna biurowo-administracyjna, · praca w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: · praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Starszy informatyk

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2021-01-12

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Starszy referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2021-01-12

On-line marketing manager

NASZE WYMAGANIA: Do naszego zespołu zatrudnimy praktyka, który ma doświadczenie w prowadzeniu działań digital marketingu, a w szczególności: doświadczenie w egzekucji działań online marketingu, mile widziane doświadczenie w realizacji międzynarodowych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kloepfel Global Sales

Data dodania: 2021-01-12

Młodszy specjalista ds. kadr

Czym będziesz się zajmował: prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej wprowadzanie i aktualizacja danych pracowniczych do systemu kadrowo-płacowego sporządzanie umów cywilnoprawnych rozliczanie czasu pracy pracowników tworzenie raportów i zestawień na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Sunreef Venture S. A.

Data dodania: 2021-01-12

Inżynier Budowy / Kontraktu

Zakres obowiązków: nadzór nad realizacją kontraktu w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych na placu budowy nadzór nad pracą podwykonawców współpraca z firmami wykonawczymi, koordynacja międzybranżowa kontrolowanie postępu i jakości prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

Data dodania: 2021-01-12

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, drukarka), - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca wymagająca dyspozycyjności, - zadania wykonywane w siedzibie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Data dodania: 2021-01-12

Pracownik ds. reagowania na zagrożenia cybernetyczne i zarządzania systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: bieżący i systematyczny nadzór nad logami ze źródeł do system klasy SIEM, uruchamianie, doskonalenie i testowanie reguł korelacyjnych w systemie klasy SIEM, zarządzanie systemami klasy SIEM, EDR, DLP, skanerem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2021-01-12

Pracownik ds. reagowania na zagrożenia cybernetyczne i zarządzania systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: bieżący i systematyczny nadzór nad logami ze źródeł do system klasy SIEM, uruchamianie, doskonalenie i testowanie reguł korelacyjnych w systemie klasy SIEM, zarządzanie systemami klasy SIEM, EDR, DLP, skanerem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Data dodania: 2021-01-12

Starszy referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w pomieszczeniu biurowym, budynek piętrowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Krynica Morska

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2021-01-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca samodzielna biurowo-administracyjna, praca w siedzibie urzędu, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stałe godziny pracy (8.15 - 16.15),...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Statystyk

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową Zakres zadań Prowadzi działalność...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2021-01-12

Wizytator

Warunki pracy Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych ( kontrole szkół i placówek oświatowych) poza siedzibą urzędu. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2021-01-12