Radca prawny

Warunki pracy Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu. Presja podmiotów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku przy ul. Krucza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Dorohusk

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Data dodania: wczoraj

Administrator IT

Zakres obowiązków Administracja siecią i systemami IT Grupy Ecowipes Dbanie o ciągłość pracy infrastruktury IT Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne organizacji. uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie wdrożeń...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

EcoWipes

Data dodania: wczoraj

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego. Praca pod presją czasu. Praca z wykorzystaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Data dodania: wczoraj

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem w określony poniedziałek godz. 10:00 do 18:00. Praca w siedzibie urzędu lub na zewnątrz - samodzielne wyjazdy samochodem służbowym w celu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Pleszew

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płońsk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Data dodania: wczoraj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płońsk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca jednozmianowa w godzinach 7:30-15:30. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, toalety...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Rypin

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy - praca na II piętrze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk, - budynek nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, w godzinach 7:30 - 15:30, czas pracy zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Siedziba urzędu mieści się na kondygnacjach parter do III piętra budynku Zagrożenie korupcją Praca w terenie, Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, Praca pod presją...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: wczoraj

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu na I piętrze Zakres zadań wykonuje zadania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Giżycko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Giżycku

Data dodania: wczoraj

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: wczoraj