Elektromechanik

Zadania: Utrzymywanie sprawności produkcyjnej maszyn, urządzeń, linii technologicznych, linii energetycznych i innych urządzeń produkcyjnych; Diagnostyka; Utrzymanie maszyn w dobrym stanie technicznym; Wykonywanie rutynowych kontroli; Szybkie reagowanie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Praca.pl Sp. z o.o.

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek: na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich wewnątrz: winda, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Warunki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy referent

Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem zewnętrznym · narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru · czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym -Praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi -Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających na wózku inwalidzkim oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płock

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) brak przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: wczoraj

Starszy inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: wczoraj

Specjalista ds. technicznych

PRACA OD ZARAZ Opis stanowiska: organizacja, katalogowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wykonanych robót awaryjnych na sieci wodociągowej, przygotowywanie i składanie wniosków o wydanie zezwoleń na awaryjne zajęcia pasa drogowego, wsparcie w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Michałowice (pow. pruszkowski, gm. Michałowice), k.Warszawa-Ursus

Tg plus sp. z o.o.

Data dodania: wczoraj

Specjalista / Specjalistka do spraw marketingu i reklamy

Miejsce pracy: Nysa (woj. Opolskie) Twój zakres obowiązków: Budowanie dobrego wizerunku marki Skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów Planowanie, realizacja i nadzór nad projektami marketingowymi Dbanie o spójność komunikacji marketingowej z centralą...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Nysa

Caesar Vape s.r.o.

Data dodania: wczoraj

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Budynek przy ul. Brackiej 4 jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Starszy informatyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze - Warszawa, na I piętrze - Płock, na II piętrze -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy - Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) na obszarze powiatu sulęcińskiego - Codzienne przyjęcia interesantów - Udzielanie informacji telefonicznie - Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Sulęcin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie

Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy Realizuje sprawy związane z obsługą systemu SOD KMPKR, E-Prewencja, rejestruje sprawy w systemie E-RSOW, ekspediuje pocztę wytworzoną w Ogniwie ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji, kompletuje i archiwizuje sprawy ostatecznie zakończone pionu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Data dodania: wczoraj

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: wczoraj