Referent prawny

Warunki pracy Praca biurowa przy użyciu komputera, praca poza siedzibą urzędu - przeprowadzenie oględzin na terenie powiatu nowosądeckiego, stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy, siedziba Inspektoratu niedostępna dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Sącz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu dla Powiatu Nowosądeckiego

Data dodania: 2023-02-06

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter Praca biurowa wykonywana w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca poza siedzibą urzędu. Zakres zadań Prowadzi postępowania i orzeka...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 w siedzibie Inspektoratu oraz w obrębie powiatu legnickiego (częste wyjazdy samochodem służbowym); praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wyjazdy służbowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Ziemnice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Data dodania: 2023-02-06

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoscią ruchową. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku pracy nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Data dodania: 2023-02-06

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), obsługa klienta wewnętrznego i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lubartów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-02-06

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), obsługa klienta wewnętrznego i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Obiekt przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Punktu bez barier architektonicznych, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Piotrków Trybunalski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 2023-02-06

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym- w tym praca w nocy, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Koroszczyn

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Data dodania: 2023-02-06

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoscią ruchową. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-02-06