Nadinspektor zakładów górniczych

Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych (wymagająca wysiłku fizycznego), częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią, gdzie występują: - trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, - szkodliwe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-09-26

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających do Urzędu, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Opatów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-09-26

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Opracowuje opinie do projektów aktów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Referent prawny

Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z: - pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, - analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, dyspozycyjność, również w nieprzewidywalnych terminach Praca w stresie, pod presją czasu. Wydanie przez Wojewodę decyzji w sprawie zmian w budżecie bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-09-26

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe związane z udziałem w spotkaniach z ekspertami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-26

Kierownik Sklepu

bezpośredni wpływ na budowanie zespołu zarządzanie zespołem i motywowanie do realizacji założonych celów rekrutacja i rozwój członków swojego zespołu analiza danych, kontrola kosztów sklepu wdrażanie i egzekucja działań sprzedażowych planowanie czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin, Olimp

Super ZOO Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-09-26

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00 oraz w terenie - obszar Powiatu Wałeckiego - kontrole nadzorowanych podmiotów, pobieranie próbek, obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Wałcz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu

Data dodania: 2023-09-26

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-09-26

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-09-26

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-09-26

Specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Opracowuje plany materiałowo-finansowe zaopatrzenia w sprzęt, wyposażenie w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-09-26

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz wyjazdy w teren samochodem służbowym Kontakt z czynnikami zakaźnymi Pobieranie próbek do badań od zwierząt Kontakt ze zwierzętami Budynek piętrowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Janów Lubelski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim

Data dodania: 2023-09-26