Główny specjalista

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Zaczernie

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Data dodania: 2023-11-30

Kontroler rozliczeń

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej praca wymaga sprawności obu rąk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-11-30

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej praca wymaga sprawności obu rąk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Mońki

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-11-30

Legalizator

Warunki pracy -praca przy komputerze, -delegacje służbowe Zakres zadań przeprowadza legalizacje instalacji pomiarowych realizuje zadania techniczno-administarcyjne związane z realizacją w/w zadań w tym prowadzi rejestr zgłoszeń, obsługuje wpływające do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Data dodania: 2023-11-30

Legalizator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-11-30

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe · Obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, przedsiębiorstwa) Opis dostępności budynku dla osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientami. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - krajowe wyjazdy służbowe – mogą się odbywać kilka razy w miesiącu z noclegiem, - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy wynikające z różnych godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca biurowa, - stanowisko wyposażone w komputer, - zagrożenie korupcją. Zakres zadań Prowadzi sprawy kadrowe dot. funkcjonariuszy KWP Opole, SPPP...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-11-30

Główny specjalista

Warunki pracy Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, możliwość wyjazdów służbowych i szkoleń, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Wałcz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Data dodania: 2023-11-30

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2023-11-30

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w seminariach, spotkaniach, grupach roboczych, zespołach projektowych zagrożenie korupcją - w ramach wykonywania zadań z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Data dodania: 2023-11-30

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Nysa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-11-30

Audytor wewnętrzny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy inspektor

Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno-biurowym w systemie jednozmianowym, - praca w siedzibie Biura oraz poza nim, - praca w godzinach 8:15 – 16:15, - budynek przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 nie jest przystosowany do poruszania się osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Starszy asystent

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2023-11-30

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-11-30