Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-09-25

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Śrem

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-09-25

Główny specjalista

Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C”...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Starszy inspektor

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2023-09-25

Starszy inspektor

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu i terenie narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2023-09-25

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach i konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych) zagrożenie naciskami grup przestępczych (Pracownik...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Problemy związane ze zmianami przez zamawiających zakresów zamówień na dane jednostkowe na zaawansowanym etapie realizacji Problemy z oprogramowaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Zakres zadań Opracowuje projekty umów, porozumień i innych dokumentów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), obsługa klienta wewnętrznego i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-25

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Możliwe nietypowe godziny pracy (np. zwalczanie chorób zwierząt), Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, Praca w terenie (dojazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Działdowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Data dodania: 2023-09-25

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-09-25

Inspektor

Warunki pracy praca jednozmianowa praca biurowa w siedzibie i poza siedzibą urzędu (czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie na obszarze powiatu słubickiego, w tym możliwa praca na wysokości) praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne codzienne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Słubice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Data dodania: 2023-09-25

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu praca w terenie (kontrole) prowadzenie samochodów służbowych obsługa komputera i urządzeń biurowych wyjazdy służbowe bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Bystrzyca Kłodzka

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Data dodania: 2023-09-25

Zaopatrzeniowiec

- przygotowanie i załadunek artykułów spożywczych na samochód- dowóz towaru do sklepu oraz jego rozładunek- praca na terenie Warszawy Wymagania konieczne: Zawód: Zaopatrzeniowiec (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2023-09-25

Sprzedawca w branży przemysłowej

sprzedaż obuwia Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Olkusz

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

Data dodania: 2023-09-25