Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Szczytno

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: 2024-05-09

Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w rozprawach administracyjnych i sądowych (1-2 razy w roku) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Radca prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, krajowe wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-05-09

Młodszy specjalista

Warunki pracy zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: klienci zewnętrzni kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2024-05-09

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym co najmnie połowę dobowego czasu pracy. Zakres zadań Prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymywanych, wysyłanych lub wydawanych Coroczne rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Trzebnica

Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy

Data dodania: 2024-05-09

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (przesyłki niejawne mogą być dostarczone po godzinach pracy lub w dni wolne, pracownik pozostaje wtedy w pracy lub jest wzywany telefonicznie do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na rynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na rynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na rynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na rynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do15.00, poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 lub od 10.00 do 18.00 w zależności od harmonogramu; - praca w siedzibie inspektoratu połączona z wyjazdami terenowymi /kontrole, pobieranie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Data dodania: 2024-05-09

Starszy specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09