Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu i w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Starszy księgowy

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa , Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym). Narzędzia pracy- komputer i sprzęt biurowy. Brak windy i podjazdów. Zakres zadań opracowuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Miastko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Data dodania: 2023-09-15

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin (praca na wysokości). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji....

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Data dodania: 2023-09-15

Samodzielny referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie, - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-15

Samodzielny referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie, - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-15

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca na II piętrze budynku (bez windy)...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-09-15

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-09-15

Młodszy archiwista

Warunki pracy Praca zarówno w biurze oddziału jak i w terenie z koniecznością dojazdów do kontrolowanych podmiotów, często na odległość kilkudziesięciu kilometrów, w celu przeprowadzenia kontroli, ekspertyz, lustracji, instruktaży. Praca także w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Data dodania: 2023-09-15

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w podległej siedzibie na ul. Stawki 2, 28 piętro, winda, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Księgowy

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00; praca w siedzibie jednostki; Zakres zadań prowadzi ewidencję księgową jednostki, przygotowuje dane do sprawozdań budżetowych i finansowych, bierze udział w opracowywaniu planów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Biała Podlaska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

Data dodania: 2023-09-15

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko znajduje się na 4 piętrze w siedzibie Urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Data dodania: 2023-09-15

Księgowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-09-15

Kontroler weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca w terenie , w tym częste wyjazdy służbowe (na terenie powiatu piskiego i poza powiat). Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Pisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu

Data dodania: 2023-09-15

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa , Praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-15

Programista

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie jednostki, praca siedząca jak i wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Data dodania: 2023-09-15

Informatyk / Starszy informatyk w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji użytkowych, w tym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski OW NFZ

Data dodania: 2023-09-15

Psycholog

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Słupsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-09-15