Technik Obiektu

Utrzymanie instalacji budynkowych w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości; Przeglądy instalacji budynkowych oraz usuwanie awarii; Tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Technik Obiektu

Utrzymanie instalacji budynkowych w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości; Przeglądy instalacji budynkowych oraz usuwanie awarii; Tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Technik Obiektu

Utrzymanie instalacji budynkowych w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości; Przeglądy instalacji budynkowych oraz usuwanie awarii; Tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Realizacja bieżących zamówień; Kontrola nad stanami magazynowymi; Rozchody magazynowe; Tworzenie cyklicznych raportów z działalności magazynu; Monitorowanie statusu zamówień i rozwiązywanie problemów; Koordynacja transportów, nadzór nad jakością i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Technik Obiektu

Utrzymanie instalacji budynkowych w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości; Przeglądy instalacji budynkowych oraz usuwanie awarii; Tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Starszy Inspektor ds. BHP / Starsza Inspektorka ds. BHP

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP dla nowo zatrudnianych pracowników; Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego; Udział w opracowywaniu, wdrażaniu, aktualizacji dokumentacji wewnętrznej (procedury, instrukcje bhp itp.); Ścisła współpraca z działem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Serwisant Instalacji PPOŻ

Wykonywanie przeglądów serwisowych, napraw i modernizacji urządzeń ochrony PPOŻ. takich jak: instalacje tryskaczowe i hydrantowe, gaśnice, pompy przeciwpożarowe lub instalacji niskoprądowych takich jak: SSP, DSO, SUG; Przygotowywanie, prowadzenie procesu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie /

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Koordynator ds. Technicznych

Utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości (zakład przemysłowy); Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie; Dokumentację techniczną budynku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Kierownik Obiektu

Nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne); Nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Specjalista ds. planowania

Analizowanie i kontrola zgodności danych w programie CMMS; Opracowywanie raportów w obszarze utrzymania infrastruktury oraz wdrażanie działań korygujących; Wspomaganie koordynacji utrzymania infrastruktury w obszarze reakcji i prewencji; Wspieranie obszaru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Koordynator ds. Technicznych

Utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości (zakład przemysłowy); Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie; Dokumentację techniczną budynku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Kłodzko

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Inżynier ds. Utrzymania Ruchu – Specjalista ds. CMMS

Wsparcie procesu wdrażania i konfiguracji nowego systemu CMMS (system informatyczny do zarządzania utrzymaniem ruchu); Opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej; Wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników systemu; Testy funkcjonalne systemu; Prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Kierownik Obiektu

Nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne); Nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Kierownik Obiektu

Nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne); Nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Koordynator ds. Technicznych

Utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości (zakład przemysłowy); Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie; Dokumentację techniczną budynku i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Project Manager

In this exciting position, you will be responsible to independently steer and manage projects of all sizes and complexities. These will include such projects as conversions and refurbishments for office space, building services installations (in particular UPS and...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Project Manager

In this exciting position, you will be responsible to independently steer and manage projects of all sizes and complexities. These will include such projects as conversions and refurbishments for office space, building services installations (in particular UPS and...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Project Manager

In this exciting position, you will be responsible to independently steer and manage projects of all sizes and complexities. These will include such projects as conversions and refurbishments for office space, building services installations (in particular UPS and...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Automatyk

Skuteczne usuwanie bieżących usterek i przywracanie funkcjonalności systemów; Wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem: Analizowanie przyczyn awarii i podejmowanie działań zapobiegawczych; Wdrażanie modernizacji oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20

Technik Mechanik

Utrzymanie ciągłości pracy maszyn i urządzeń; Przeglądy instalacji budynkowych oraz usuwanie awarii; Usuwanie awarii wraz z eliminowaniem przyczyn; Wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń. Wykształcenie techniczne (mechanika, budowa maszyn...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Apleona Polska sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-20