Inspektor

Warunki pracy - praca na III piętrze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z częściową realizacją zadań w innych obiektach KWP na terenie m. Szczecin,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-12

Kontroler skarbowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, -obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Stres związany z typem klienta: rodziny zagrożone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-12

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa powyżej 4 godzin praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-12

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-12

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Praca z użyciem radiotelefonów Zakres zadań prowadzenie administracji biurowej w zakresie realizowanych projektów w Centrum RIS, bieżąca weryfikacja prowadzonej dokumentacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. - krajowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-12

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ostrów Mazowiecka

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor

Warunki pracy Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Brzozowie. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Charakter pracy wymagać będzie udziału w wizjach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Brzozów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Wejście do budynku, w którym siedzibę ma WIF w Łodzi znajduje się od strony ul. Przędzalnianej. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada windę osobową do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Dąbrowa Górnicza

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-12

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-12