Elektronik / Elektromonter

Przyszły zakres obowiązków: Montaż kabli i wiązek elektrycznych Odczytywanie schematów elektronicznych Kontrola jakości wykonanych prac Wymagania pracodawcy: Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku Biegła znajomość schematów elektronicznych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Eagle Recruitment Group

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych przy monitorze komputerowym, w wymiarze poniżej 4 h, w pozycji wymuszonej, związana z wysiłkiem fizycznym - przenoszenie ciężarów do 5 kg. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Gliwice

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrolę w obrębie powiatu. Siedziba urzędu mieści się na I pietrze w budynku wyposażonym w windę. Praca przy komputerze. Praca w terenie. Zakres zadań Rozpatrywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Tczew

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zakres zadań Prowadzenie spraw kancelaryjnych i składu chronologicznego w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy 1. praca administracyjno-biurowa, 2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, 3. stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy 1. praca administracyjno-biurowa, 2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, 3. stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor transportu drogowego

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: stres związany z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner) Praca przy monitorze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno-biurowym podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer z oprogramowaniem jednozmianowy system pracy praca przy minitorze ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy praca przy oświetleniu naturalnym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, permanentna obsługa kilentów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na stanowisku nie występują...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: pracą w terenie pracą w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2023-11-24

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w biurze oraz poza siedzibą urzędu na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie postępowań administracyjnych realizacja programów zwalczania chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zwoleń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Data dodania: 2023-11-24

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) • przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów • wyjazdy w delegacje służbowe • praca z wykorzystaniem komputera •...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olecko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Data dodania: 2023-11-24

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; praca pod presją czasu; możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-24