Starszy specjalista

Warunki pracy Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy Zakres zadań prowadzi postępowania administracyjne w zakresie: udzielania zezwoleń na obrót...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Starszy inspektor

Warunki pracy praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy, Zakres zadań sprawdza prawidłowości obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektów podległych KMP w Grudziądzu, zajmuje się planowaniem wykonywania bieżących napraw i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Grudziądz

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Data dodania: 2023-09-20

Mobilny Ekspert Komunikacyjny

Wykonywanie oględzin uszkodzonych pojazdów wraz ze sporządzeniem opisu szkody i dokumentacji fotograficznej Ustalanie wielkości szkody w pojeździe oraz wyliczenie jej wartości Podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów likwidacji szkody...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

GRUPA PZU

Data dodania: 2023-09-20

Starszy inspektor

Warunki pracy praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych - brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Zambrów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Zagrożenie korupcją; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca przy monitorze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub zagraniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Starszy specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-09-20

Pracownik ds. wsparcia sprzedaży

Twoim zadaniem będzie: przetwarzanie zamówień w systemie ERP (w tym składanie zamówień w naszej produkcji, wysyłanie potwierdzeń), koordynacja terminów dostaw z odpowiednimi zakładami produkcyjnymi w ramach Grupy ARMA, jak również z naszymi zewnętrznymi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Lubliniec

ARMA BAUTEILE SP. Z O.O.

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista ds. lean management (K/M)

Opis stanowiska: Definiowanie procesów produkcyjnych w oparciu o Lean/ Kaizen, Inicjowanie oraz wdrażanie działań optymalizujących procesy w firmie, Rozwój kultury ciągłego doskonalenia, Prowadzenie projektów poprawy wydajności według metodologii Lean...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Piekary Śląskie

STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Starszy statystyk

Warunki pracy Wysiłek fizyczny Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innym urzędach Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie Budynek urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-09-20

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym (związane głównie z pracą przy biurku i komputerze), dynamicznym (związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; oświetlenie naturalne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Data dodania: 2023-09-20

Starszy statystyk

Warunki pracy Praca biurowa Użytkowanie sprzętu biurowego Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie Kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych Budynek Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Urzędu Statystycznego ma 6 kondygnacji. W budynku znajdują się 2 windy z automatycznie rozsuwanymi drzwiami, które nie są wyposażone w system...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-20